מומלץ לפנות לרופא המשפחה שלך אם יש לך אחד או יותר מהקשיים המפורטים:

1. קושי בשמיעה בטלפון.

2. קושי לעקוב אחר השיחה כאשר שני אנשים או יותר משוחחים.

3. צורך להגביר את הקול בטלוויזיה כדי לשמוע.

4. קושי לשמוע כאשר יש רעש רקע.

5. תחושה שאחרים מדברים בצורה לא ברורה, או ממלמלים.

6. מבקש מאנשים לחזור על דבריהם, שואל הרבה: "מה?" או מוותר/ת.

7. קושי לשמוע ממרחק ולכן משתדל לשבת קרוב לדובר.

8. קושי להבין דיבור במיוחד אם הוא מהיר.

9. קושי להסתדר בהרצאות, בישיבות ובזמן צפייה בהצגות.

מה ניתן לעשות?